C/ Joan Martí, 10-12     08830 Sant Boi (Barcelona)       M +34 628 712 310      +34 93 371 69 97      info@interpretersruthcarreras.com
Home Español English Françoise Català
Ruth i el seu equip Interpretació Traducció Classes Correcció Assessorament Notícies Pressupost Contacte

* Diferència entre la traducció escrita i la interpretació

Segons l´opinió, molt compartida, dels professionals, hi ha grans diferències entre la interpretació (traducció oral) i la traducció (escrita). La principal: a la modalitat, sobretot, de interpretació simultània, la traducció arriba al client o oient de forma directa i immediata. Habitualment, no hi ha temps per a la correcció posterior. És per això que s´aconsella contractar un intèrpret professional i no pas persones que «es defensen amb l´idioma» o estudiants.

Llegir més a l´enllaç següent: Tradiling
Ruth i el seu equip Interpretació Traducció Classes Correcció Assessorament Notícies Pressupost Contacte

Español             English             Français             Català

Linkedin Facebook Soundcloud Youtube
C/ Joan Martí, 10-12     08830 Sant Boi (Barcelona)       M +34 628 712 310      +34 93 371 69 97     
info@interpretersruthcarreras.com
Copyright © 2012 Interpreters Ruth Carreras. All Rights Reserved.